Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

RPO WP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

e-Punkt

Punkt kontaktowy biznes.gov.pl

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Spółka, której firma brzmi Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym Rep. A nr 359/2005 18 stycznia 2005 roku przez Gminę Krosno i Podkarpacką Izbę Gospodarczą. W dniu 8 lutego 2005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000228204. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 262 500 zł. Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. działa na zasadach non-profit. Na mocy umowy z dnia 23 lutego 2005r. zawartej pomiędzy Gmina Krosno i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o., oraz porozumienia z dnia 23 lutego 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Krosno, Podkarpacką Izba Gospodarczą i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. przejęła ona od 1 marca 2005 zarządzanie obiektem Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Design by: www.diablodesign.eu