Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

Osoby chcące utworzyć przedsiębiorstwo w Inkubatorze muszą wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Zarząd, przedsiębiorca może zostać zakwalifikowany do wejścia do Inkubatora.

Przy podjęciu decyzji o przyjęciu przedsiębiorcy do Inkubatora stosowane będą następujące kryteria:

 • realność realizacji przedsięwzięcia,
 • kwalifikacje właściciela i personelu,
 • warunki oraz wyposażenie techniczne prowadzonego lub planowanego przedsięwzięcia,
 • konkurencyjność oferowanych towarów lub usług,
 • możliwość wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • możliwości techniczne i organizacyjne Inkubatora,
 • niezbędność oferowanych usług lub działań dla wspierania przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu,
 • generowanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym,
 • absorpcja osób bezrobotnych,
 • tworzenie łańcucha kooperacyjnego z innymi przedsiębiorcami.

Decyzję o przyjęciu Wnioskodawcy do Inkubatora podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Preferowani są przedsiębiorcy:

 1. rozpoczynający lub prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż  2 lata,
 2. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, wdrażający przedsięwzięcia innowacyjne lub będący przedsiębiorstwem innowacyjnym w rozumieniu art. 2 ust. 80 Rozporządzenia nr 651/2014
 3. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, realizujący inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 ust. 49 Rozporządzenia nr 651/2014
 4. prowadzący działalności dłużej niż 2 lata, realizujący inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ust. 51 Rozporządzenia nr 651/2014.

 Inni przedsiębiorcy mogą zostać przyjęci do Inkubatora pod warunkiem braku chętnych spełniających warunki opisane w § 14 ust. 1. i posiadania przez Inkubator wolnych powierzchni.

Stawka czynszu w tym przypadku musi być wyższa od opłat płaconych przez Beneficjenta w ostatnim roku inkubacji o minimum 10 %.

 

Design by: www.diablodesign.eu