Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

Inkubator będzie dążył do zapewnienia efektywnej pomocy dla powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stwarzając dogodne możliwości dla ich działania na wynajętej powierzchni poprzez:

 • udostępnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej w miarę potrzeb przedsiębiorców i aktualnych możliwości Inkubatora,
 • udostępnienie możliwości podłączenia telefonu, faksu, dostępu do Internetu,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej,
 • zapewnienie dostaw wody, do celów socjalnych i przemysłowych,
 • usługi ksero,
 • odbieranie i wysyłanie korespondencji,
 • łączenie i przekazywanie rozmów telefonicznych,
 • możliwość korzystania z kontaktów i ofert gospodarczych będących w posiadaniu Inkubatora i Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
 • komputerowe opracowywanie tekstów,
 • komputerowe opracowywanie ofert ulotek i materiałów reklamowych,
 • prawo do posługiwania się adresem Inkubatora,
 • wspólną promocję i reklamę, w tym wspólną prezentację przedsiębiorców na targach,
 • tworzenie serwisów internetowych,
 • usługi konsultacyjno – doradcze i informacyjne,
 • usługi finansowo – księgowe, w tym także doradztwo,
 • doradztwo prawne,
 • inne usługi, w zależności od aktualnych potrzeb,
 • pomoc w uzyskaniu dotacji lub pożyczki z dostępnych funduszy.

Inkubator może w miarę możliwości i zgłaszanych przez Beneficjentów potrzeb, poszerzać lub redukować zakres świadczonych usług.

Niektóre z wymienionych usług mogą być świadczone także przez przedsiębiorstwa i instytucje współpracujące z Inkubatorem, zarówno dla podmiotów i osób działających w Inkubatorze, jak i poza nim.

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu