Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. 

tel/fax: +48 13 436 21 06 

 e-mail: biuro@krintech.pl

Pomieszczenia produkcyjne, usługowe i magazynowe.

Za wynajmowaną powierzchnię produkcyjną, usługową i magazynową w budynku Inkubatora przy ul. Żwirki i Wigury 6c, Beneficjenci płacą czynsz według aktualnej stawki bazowej, według następujących zasad:

  • w pierwszym półroczu pierwszego roku działalności – 25 % stawki bazowej czynszu,
  • w drugim półroczu pierwszego roku działalności – 50 % stawki bazowej czynszu,
  • w drugim roku działalności –70 % stawki bazowej czynszu,
  • w trzecim roku działalności – 80 % stawki bazowej czynszu,
  • w czwartym roku działalności – 100% stawki bazowej czynszu,
  • w piątym roku działalności – 100% stawki bazowej czynszu.

Od dnia 1 marca 2020 r. stawka bazowa czynszu dla pomieszczeń produkcyjnych, usługowych i magazynowych wynosi 11,50 zł/m2.

 

Za wynajmowaną powierzchnię nieruchomości gruntowej przy obiekcie Inkubatora Beneficjenci płacą czynsz w wysokości ustalonej w drodze negocjacji, jednakże nie niższej niż określona w uchwale Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno, jak za grunty wynajmowane lub wydzierżawione na cele przemysłowe.

 

Design by: www.diablodesign.eu